20 Website tra cứu thông tin người nộp thuế doanh nghiệp dành cho dân kế toán

20 website tra cuu thong tin nguoi nop thue doanh nghiep danh cho dan ke toan anh2

Dưới đây là tập hợp toàn bộ địa chỉ để tra cứu thông tin người nộp thuế cho các bạn đây:

20 website tra cuu thong tin nguoi nop thue doanh nghiep danh cho dan ke toan

 1. Trang web của Tổng cục Thuế:  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
 2. Trang tra cứu thông tin người nộp thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsphttps://dangkykinhdoanh.gov.vn
 3. Trang tra cứu thông tin về hóa đơn:http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html
 4. Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
 5. Nộp thuế điện tử: https://nopthue.gdt.gov.vn.
 6. Tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
 7. Tra cứu mã số thuế TNCN: http://canhan.gdt.gov.vn.
 8. Doanh nghiệp: gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc:http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp,http://thuedientu.gdt.gov.vn
 9. Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc: http://thuedientu.gdt.gov.vn
 10. Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan: link hỏng
 11. Tra cứu thông tin nợ thuế: https://www.customs.gov.vn
 12. Tra cứu CSDL Danh mục – Biểu thuế – Phân loại – HS:https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
 13. Quyết định cưỡng chế hóa đơn:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1
 14. Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt
 15. Tra cứu mã số BHXH: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
 16. Tra cứu cơ quan bảo hiểm: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx
 17. Tra cứu quá trình tham gia BHXH: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx
 18. Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
 19. Tra cứu biểu thuế XNK:https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx.

You May Also Like

About the Author: admin