[Free] 99 Phím tắt trong Excel 2010 bạn nên biết || Thủ thuật Excel

cac phim tat trong

Muốn nhanh, đơn giản thì phải đi lối tắt: TRỌN BỘ 99 PHÍM TẮT EXCEL  ĐỦ XÀI ĐẾN KIẾP SAU!

Sống trong thế kỷ 21 rồi, đừng làm CON GÀ CÔNG NGHỆ nữa.

“Hãy làm việc thông minh chứ đừng làm việc chăm chỉ.”

Dưới đây là các phím tắt trong Excel giúp bạn làm việc hiệu quả hơn:

I. Phím tắt Excel điều hướng trong bảng tính

1. Các phím Mũi Tên: Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải trong một bảng
tính.
2. Page Down / Page Up: Di chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu của bảng tính.
3. Alt + Page Down / Alt + Page Up: Di chuyển màn hình sang phải/ trái trong một
bảng tính.
4. Tab / phím Shift + Tab: Di chuyển một ô sang phải/ sang trái trong một bảng tính.
5. Home: Di chuyển đến ô đầu của một hàng trong một bảng tính.
6. Ctrl + Home: Di chuyển đến ô đầu tiên của một bảng tính.
7. Ctrl + End: Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính.
8. Ctrl + F: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm – Find).
9. Ctrl + H: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay thế – Replace).
10.Shift + F4: Lặp lại việc tìm kiếm trước đó.
11.Ctrl + G (hoặc F5): Hiển thị hộp thoại ‘Go to’.
12.Ctrl + mũi tên trái / Ctrl + Mũi tên phải: Bên trong một ô: Di chuyển sang ô bên trái
hoặc bên phải của ô đó.
13.Alt + mũi tên xuống: Hiển thị danh sách AutoComplete.

II. Làm việc với dữ liệu được chọn

2.1. Chọn các ô
1. Phím Shift + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ hàng.
2. Ctrl + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ cột.
3. Ctrl + phím Shift + * (dấu sao): Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt
động.
3
4. Ctrl + A (hoặc Ctrl + phím Shift + phím cách): Chọn toàn bộ bảng tính (hoặc các
khu vực chứa dữ liệu).
5. Ctrl + phím Shift + Page Up: Chọn sheet hiện tại và trước đó trong cùng file Excel.
6. Shift + phím mũi tên: Mở rộng vùng lựa chọn từ một ô đang chọn.
7. Shift + Page Down / phím Shift + Page Up: Mở rộng vùng được chọn xuống cuối
trang màn hình / lên đầu trang màn hình.
8. Phím Shift + Home: Mở rộng vùng được chọn về ô đầu tiên của hàng.
9. Ctrl + Shift + Home: Mở rộng vùng chọn về đầu tiên của bảng tính.
10.Ctrl + Shift + End: Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính
(góc dưới bên phải).

Ngoài ra còn rất nhiều phím tắt khác trong bộ thủ thuật excel, các bạn vui lòng tải tại đây:

 

You May Also Like

About the Author: admin